განათლება და მუზეუმი - მეთოდური სახელმძღვანელო მუზეუმებისათვის

”განათლება და მუზეუმი” - პროექტ "A-MUSE-ALL"-ის ფარგლებში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, ნინო გედევანიშვილის მიერ შემუშავებული მეთოდური სახელმძღვანელო მუზეუმებისათვის